Gör familjeanmälan!

I registret kan familjer slås ihop så att en familj får en gemensam uppsättning information och annan kontakt från föreningen.
Ange i blanketten nedan familjens kontaktperson, samt de familjemedlemmar som hör till samma hushåll. 
Sektionsavgifter och lagavgifter debiteras skilt per medlem.

OBS! Alla medlemmar i ett hushåll behöver inte bo på samma adress.