PIF rf

PIF rf fungerar i praktiken som en takorganisation för Piffens sektioner.

PIF rf:s uppgifter:

  • Ansvarar i sista hand för sektionernas verksamhet
  • Hjälper sektionerna med problem
  • Söker och koordinerar synergieffekter mellan sektioner
  • Upprätthåller kontakter och söker nya samarbetsformer med staden
  • Upprätthåller kontakter och söker nya samarbetsformer med andra idrottsföreningar
  • Intressebevakning för motion och idrott inom Pargas
      

Adress
Pargas IF
Industrigatan 11, 21600 Pargas


 Styrelsen 2019

 Ordförande Andreas von Bergmann 040 727 2098
 Kassör Sanna Nymalm 0400-743 642
 Sekreterare, Infoansvarig Markus Lindström 0400-826 685
 Fotboll Petra Furu 040-182 2441
 Handboll Tommi Suominen 040 503 0552
 Orientering Tommi Lindqvist 050-560 0136
 Skidning Patrick Johansson 040 765 5780
 Friidrott Britt-Marie Loo  
 Gymnastik Heidi Österman 0400-979 191
 Innebandy Joakim Sjöström 050-421 0918

 Mail till hela styrelsen:  cst@pargasif.fi


 Sektionsordföranden 2019

 Fotboll Petra Furu 040-182 2441
 Handboll Tommi Suominen 040-503 0552
 Orientering Max Laurén 040-844 0674
 Skidning Patrick Johansson 040 765 5780
 Friidrott Britt-Marie Loo  
 Gymnastik Heidi Österman 0400-979 191
 Innebandy Joakim Sjöström 050-421 0918

 

Info-teamet

Markus Lindström: Infoansvarig, video, foto, web
Kim Lindell
Malin Johansson
Erik Sumelius (projekt)
Mikael Heinrichs (PK-kontakt)
 
e-post till hela gruppen:  info@piffen.fi