PIF firade 100 år med en utställning i
Gamla Kommunalstugan hösten 2014