Alla barngrupperna är fullbokade.

PIF Centers gymnastiksal rymmer tyvärr bara en viss mängd gymnaster för att hålla träningen trygg och effektiv.

 

 

HJÄLP FÖR ATT VETA NIVÅINDELNINGEN KAN NI SE UNDER RUBRIKEN "vilken grupp passar mitt barn" 

 

Ladys= vuxna damer. Redskapsgymnastik 

  Anmälningar åt ledaren på plats och stället.     160€  

Söndagar kl 20-22.00 och onsdagar kl 20-22.00

Frågor: sabina.segerstrom@me.com

 

Gentlemen=  muskler & motion, 1h/ vecka 

muskelträning i Malms skola.   Anmälningar åt ledaren på plats och stället                 

 50€      Frågor: tomas.osterman@gmail.com

 

Aqua power, lekar, rörelse och spel i vatten för undomar 11år-   (bör vara simkunnig)    

Torsdagar kl 18.30-19.30  Folkhälsanhuset                                                

 75€     Anmälningar och frågor: mariella.ramstedt@parnet.fi

 

Vattengymnastik I   (damer)  Tisdag kl.17.30-18.30   Folkhälsanhuset

85€    Frågor: mariella.ramstedt@parnet.fi

Vattengymnastik II  (unisex)  Tisdag kl. 18.30-19.30   Folkhälsanhuset

 85€  Frågor: mariella.ramstedt@parnet.fi