Intresserad att komma med i gymnastikens verksamhet?  LÄS HÄR!

 

Nya gymnaster ska anmäl sig direkt till ledarens e-post. (Ledaren svarar er om det finns plats eller om gruppen är fullsatt).

OBS: skriv i meddelandet gymnastens namn  och till vilken grupp hen vill anmäla sig till (en del ledare har flera grupper)

-prisena i schemat här nedanför är terminsavgift dvs kommer 2ggr/år. Man får prova 2 gånger utan att få räkning.

- I ett senare skede skickar ledaren inloggningskoder åt nya gymnasten, till seuramappi, föreningens, PIFs medlemsregister. Gå då in där och fyll i gymnastens uppgifter. Tack!  Där via kommer all info i fortsättningen, dvs till er mail. Om hen redan har ett seuramappikonto används samma.

ALLA BEHÖVER VARA ANMÄDA TILL LEDAREN FÖRE DE KOMMER TILL SALEN!

Gruppernas träningstider, terminsavgifter och kontaktuppgifter ser ni från veckoschemat

 

OBS: gymnasterna är INTE försäkrade under träningarna så kolla upp er hemsförsökring. Av ledarna kan ni be att få en lapp om rabatt hos Lokal-tapiola, ifall ni behöver skriva en ny.

Övriga frågor om verksamheten: gymnastiksektionen@gmail.com  (inte anmälningar till grupper alltså)

 

Länk till:   GRUPPERNAS VECKOSCHEMA    Klicka här!   

 

GRUPPBESKRIVNING

Barngrupper

Familjegrupperna:

- yngre 2-4 års barn: Lekar och redskapsbana tillsammans med en vuxen. Lugnare lekar / mera parövningar / lägre redskap

-  äldre 4-6 års barn:  Lekar och reskapsbana tillsammans med en vuxen. Större barn, springlekar och svårare redskap.

Syskon är möjligt i båda grupperna    OBS Sarlinska skolan! Ingen jumpa v 10-13.

 

Hen 6-7 år:  Pojkar och flickor som i år fyllt 6 eller är 7 år.  Nybörjar 7-åringar passar här. De leker och tränar på matta och rör sig på redskapen.

 

Hen 7-8 år: Pojkar och flickor som fyllt 7 eller är 8-åringar passar i den här gruppen som leker och tränar på matta och rör sig på redskapen.

 

Flickor åk 3-4: En blandninga av redskapsgymnastik, grunder i akrobatik och rörelseglädje

Pojkar åk 3-4: En blandninga av redskapsgymnastik, grunder i akrobatik och rörelseglädje

Flickor åk 5-8: En blandninga av redskapsgymnastik, grunder i akrobatik och rörelseglädje

Pojkar åk 5-8: En blandninga av redskapsgymnastik, grunder i akrobatik och rörelseglädje

Pojkar  X: En avancerad grupp för pojkar över 10 år. Högre träningstempo, kräver hög motivation.   

 

Märkesdiplomsträning 1 och 2, (varannan lördag) Träningsmöjlighet för dem som vill klara kraven för ett bronsdiplom eller ett högre diplom. Passar även gymnaster från hobbygrupper.

Tanssi- ja merkkitestitreenit.  Joka toinen lauantai -19.1, 2.2, 16.2, 2.3, 16.3, 30.3, 13.4, 27.4, 11.5

- klo. 9-10.30 SVOLI 3 ja muut voimistelijat syntyneet vuonna 2007 ja aikaisemmin HOPEA, KULTA JA TIMANTTI

- klo. 10.30-12 SVOLI 1 ja muut voimistelijat syntyneet vuonna 2008 ja myöhemmin PRONSSI JA HOPEA

Alla som vill ha en plats i en SVOLI-grupp eller träna på märkesdiplomen vid sidan av sin hobbygrupp skall anmäla sig till  märkediplomsträningar varannan lördag.   

Anmälningar/ frågor:  svoli-info@pargasif.fi

Svoli- grupper  flickor= tävlingsgrupper (kräver avklarat brons/silver/guld märke)       

PIF gymnastiksektion strävar efter att erbjuda mångsidig gymnastik som hobby åt barn i alla åldrar 1 gång per vecka. Barn som vill träna redskapsgymnastik oftare kommer i fortsättningen att träna enligt gymnastikförbundet Suomen Voimisteluliittos nationella riktlinjer, utföra märkesdiplom och delta i tävlings- och lägerverksamhet. SVOLI, är en förkortning av Suomen voimisteluliitto och i höst kommer vi att ha 3 SVOLI-grupper:

Svoli 1  i åldern 6-8 som tränar 1-2 gånger per vecka och där deltagarna har ett lite klarare intresse för just gymnastik och som redan kan en hel del av det första märkestestets styrka-, vighet och basgymnastik (se video nedan). Barn som inte ännu klarar de uppsatta “kraven” får fortsätta i en hobbygrupp (HEN 1 eller 2) och sedan om de så önskar fortsätta träna varannan lördag i märkesdiplomsgruppen för att utvecklas som gymnaster.

-treenaa 1-2 krt/viikko yhteensä noin 2,5 h viikossa keskiviikkoisin sekä joka toinen lauantai (katso tanssi/merkkitestiryhmän aikataulut alhaalta)

-vuonna 2010-2012 (poikkeustapauksessa vuonna 2013 syntyneitä harkinnan mukaan) syntyneille tytöille jotka omaavat selkeän kiinnostuksen voimisteluun

-osallistumme STARA tapahtumiin ja suoritamme pronssi ja hopeamerkkiä

-leikkisä mutta tavoitteelinen harjoittelu kohti voimistelun perusteita. Kehitämme perustaitoja, asentoja, voimaa, notkeutta ja harjoittelemme harjoittelemista.

 

Svoli 2 i åldern 8-15 med rätt välutvecklad styrka och vighet och som siktar på att delta även i tävlingsverksamhet (motsvarar cirka tidigare motivationsnivå 3). Passar även gymnaster med hög motivations och teknisk nivå som har andra hobbyn vid sidan av jumpan.

-treenaa 2 krt/viikko yhteensä noin 5h viikossa maanantaisin ja perjantaisin sekä joka toinen lauantai (katso tanssi/merkkitestiryhmän aikataulut alhaalta). Muut launtaitreenit mahdollisia lisämaksusta.

-vuonna 2009 ja sen jälkeen syntyneille voimistelijoille

- tavoite luokkanousut B luokasta, hopea ja kultamerkin suorittaminen ja oman taitotason mukaista harrastekilpatason harjoittelua

Svoli 3 starkt intresse och motivation samt högre krav än till de övriga SVOLI-grupperna

-treenaa 4 krt/viikko yhteensä noin 8h viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin

-2007 tai aikaisemmin syntyneille tytöille jotka ovat suorittaneet hopeamerkin sekä näyttäneet omaavansa tarvittavaa voima/notkeustasoa

-kisaavat Svolin ja FSG:n kisoissa omavalintaisilla sarjoilla luokassa E tai pakollisilla sarjoilla luokissa C/D

-kultamerkin suorittaminen sekä paljon fokusta voimatason ja/tai notkeuden kehittämisessä sekä omalla tasolla treenaamista valituilla telineillä

Svoli 4 aka MINORIT UUSI valmennusryhmä! 

treenaa 4krt /viikko yhteensä noin 6,5h/viikko maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin

- 2007-2010 vuosina syntyneille voimistelijoille jotka ovat suorittaneet pronssimerkin ja haluavat voimistelusta ykköslajin

- kisaavat B-D luokissa FSG:n ja Svolin kisoissa ja harjoittelevat oman taitotasonsa mukaisia uusia liikkeitä. Kannustetaan perusvoiman ja notkeuden kehittämiseen tarkasti kuitenkin lasten ikää huomioiden niin että into voimisteluun säilyy

- tavoitteena on päästä Suomen Voimisteluliiton alueminori valmennus toimintaan mukaan saavuttamalla kisoissa B/C/D luokissa ikäluokkien mukaisia vaadittuja kategoriatasoja. 

-tavoitteena on myös tulevina vuosina suorittaa Timanttimerkin joka sisältää laajasti voimistelullisia liikkeitä kaikilla telineillä sekä voima ja notkeusvaatimuksia. Tämä merkki mahdollistaa osallistumisen maajoukkuelinjan kisoihin tulevaisuudessa.

SVOLI-GRUPPERS VECKOSCHEMA

 

Vuxen- ungdoms grupper 

LADYS   F-15     Redskapsgymnastik / akrobatik / styrka / vighet

Onsdagar  i PIF Center kl 20-22

90 €   Anmälningar åt ledaren på plats och ställe  Frågor: sabina.segerstrom@me.com

 

Aqua power, lekar, rörelse och spel i vatten för undomar 11år-   (bör vara simkunnig)    

Torsdagar kl 18.30-19.30  Folkhälsanhuset                                                

 80€     Anmälningar och frågor: mariella.ramstedt@parnet.fi

 

Vattengymnastik I   (damer)  Tisdag kl.17.30-18.30   Folkhälsanhuset

85€    Frågor:  mariella.ramstedt@parnet.fi

 

Vattengymnastik II  (unisex)  Tisdag kl. 18.30-19.30   Folkhälsanhuset

85€  Frågor:  mariella.ramstedt@parnet.fi