Planreservationer Niklas Norräng, niklasnorrang@gmail.com, 0400789466

Planen öppnar för träning 15.5.2019 om väderförhållandena tillåter.