P-04/05

Träningsärenden Jouni Julin, 050 5449 199, jouni.julin@parnet.fi

Lagledare: Peter Toivonen, peter.toivonen@parnet.fi

 •    laget tränar under vintern 2017/2018 i PIF Center måndagar kl. 17-18 och fredagar kl. 18-19