PIF Fotboll / PIF Knatteliga

13.10.2016 kl. 12:19
Kontaktuppgifter och styrelser
 PIF Fotboll / PIF Knatteliga
Adress (uppge alltid mottagarpersonens namn)
Industrigatan 11, 21600 Pargas
Aktia Arenans adress är Pajbackavägen 3 

Stöd vår verksamhet - lämna in dina kuponger på:

Pargas IF Tipstjänst
c/o Bustis
Strandvägen 7, 21600 Pargas
Tel: 02-4544851

Öppet:   Må-Lö /10.00 - 17.00

 

Pargas IF Fotbollssektionen

Namn e-adress GSM Ansvarsområde

Richard Aspelin

richard.aspelin(at)gmail.com

040-1794009

ordförande

Petra Furu

petra.furu@perkinelmer.com

040-1822441

Sekreterare

Johan Enlund

enlundj@gmail.com

040-820 0528

Ekonomiansvarig

Petra Furu

petra.furu@perkinelmer.com

040-1822441

Lagledaransvarigkontakter

Stefan Nyberg

nypafi@msn.com

040-5732 003

Projektansvarig

Kati Kallio

katja.kallio@parnet.fi

040-5846980

Damsidan, tränarkontakt

Jan Enkvist

 jan.enkvist@parnet.fi

040-7619773 

Hall- och planansvarig

Anders Levin

antti.levin@gmail.com

040-730 5539

Knatteliga

       

 

Knatteligans styrelse

Namn e-adress GSM Ansvarsområde

Anders Levin

antti.levin@gmail.com

040-730 5539

Ordförande

Mats Ranta-aho

mats.rantaaho@gmail.com

 

Ekonomiansvarig, Viceordf.

Conny Granqvist

conny.granqvist@edu.pargas.fi

 

Sekreterare, infoansvarig, lagledaransvarig

Pontus Eggert

pontus.eggert@maanrakennus.com

 

Planansvarig

Yvonne Aspelin

yvonne.aspelin@hotmail.com

 

Projektansvarig

Katja Kallio

katja.kallio@parnet.fi

 

Träningschef

Erik Sumelius