Välkommen med i Innebandyn! Innebandy passar alla, spelet är lätt att lära sej och kräver ingen dyr
utrustning. Vi vill ha just dig med i vår verksamhet. Som spelare kan du delta i motionerande eller
tävlande lag, fungera som tränare eller annan funktionär eller som aktiv inom sektionen. Vår
verksamhet baserar sig på frivilligt talkoarbete och all hjälp är värdefull.


Den här verksamhetslinjen är riktad till alla medlemmar i PIF Innebandy eller medlemmens
förmyndare. I guiden hittar du info om sektionens verksamhet, organisation och andra praktiska
saker. Du får alltid tilläggsinformation av styrelsens medlemmar. Kom modigt med

Pif-Innebandy Verksamhetslinje-pdf